Tạo tài khoản Apple ID miễn phí bằng iPhone

12/07/2016 2:52:06 SA - Viết bởi: Rio

Tạo tài khoản Apple ID miễn phí bằng iPhone là để tải được game, ứng dụng miễn phí trên các sản phẩm của Apple thì bạn cần: 


• Có 1 trong các tài khoản: GmailYahoo mailLive mail
• Đăng ký tài khoản Apple ID tại Appstore
/
////
/
/Quá trình xác minh tài khoản qua Gmail. 
Bước 1: Mở Email mà Apple gửi về qua tài khoản đã đăng ký.
/
Bước 2: Đăng nhập với ID và Mật khẩu đã đăng ký. Nhấn Xác minh địa chỉ
/
Bước 3: Quá trình xác minh thành công.
/